Poštovani,
obaveštavam vas da su svima otvoreni namenski računi. Svi koji ste se opredelili za korišćenje mera Vlade u vidu 3 minimalne zarade, trebe da nam dostavite tekuće račune za svakog zaposlenog za koga ste do sada podizali neto lični dohodak preko blagajne (odnosno, podizali gotovinu u banci). Sa namenskog računa, isključivo, novac može da se prebaci na račun zaposlenog. Dakle nije moguće sa namenskog računa prebaciti na redovan račun, ni podizati novac u gotovini. Iz tog razloga, svaki zaposleni mora imati otvoren tekući lični račun. Ovo se odnosi I na paušalce koji imaju pravo na ovu pogodnost.
Za pravna lica: 30.04. predaćemo Poresku prijavu i poslati na vaše mail adrese naloge za poreze i doprinose koje možete platiti kad god hoćete a najkasnije do 04.01.2021., nalog za prenosa sa posebnog namenskog računa na račune vaših zaposlenih,(pustićete te naloge kada novac bude bio na tom računu), i nalog za prenos sa redovnog računa za razliku izmedju ličnog dohotka zaposlenog, i iznosa koji je dobijen na namenski račun (koji možete da pustite bilo kada u toku maja meseca),
Za preduzetnike na ličnoj zaradi: takodje, prijavu ćemo predati na dan 30.04. poslaćemo na mail adresu naloge za poreze i doprinose koje možete pustiti bilo kog dana do 04.01.2021,iznos neto za zaposlene za deo sa redovnog računa, kao razliku izmedju dela sa namenskog računa i iznosa po Ugovoru o radu, i iznos dela neto za zaposlenog koji će biti uplaćen na poseban račun. Za iznose obračuna za preduzetnika-vlasnika, (zato što Vlada još uvek nije precizirala da li će iznos za vas biti iznos koji će se računati kao deo dobiti na koji će se platiti na kraju godine 10% poreza na dobit, ili će se obračunati porezi i doprinosi na ceo iznos po uplati na namenski račun (koji je duplo veći od trenutnog iznosa na koji plaćate poreze i doprinose), mi ćemo obračunati poreze i doprinose za vlasnike kao I svakog meseca, a kada novac bude uplaćen na namenski račun nadamo se da će do tada sve nedoumice biti rešene, pa ćemo shodno tome i postupati.
Za paušalce: Potrebno je da imate otvorene tekuće račune, sa namenskog računa, kada budete dobili uplatu, potrebno je da prebacite na lični račun, a zatim ako želite da uplatite na redovan račun, izvršite uplatu pozajmice. Paušalci koji imaju zaposlene radnike, novac prebacuju zaposlenima na isti način kao i preduzetnici na ličnoj zaradi i pravna lica.
Napominjem, da zaposleni sa deljenim radnim vremenima imaju pravo na srazmerni deo u svakoj firmi u kojoj su zaposleni, i takodje, penzioneri kao zaposleni imaju pravo na nadoknadu, ali penzioneri kao vlasnici preduzetničkih i paušalnih radnji, nemaju to pravo.
Pozdrav,
Sajić Jelena