Zašto Konto

Na prvom mestu je TAČNOST. Dvostrukom kontrolom, obezbeđujemo da svaki dokument bude pravilno i tačno proknjižen, što je u interesu naših klijenata.

Na drugom mestu je USLUŽNOST. Zadovoljstvo naših klijenata nam je vrlo bitno i zato se trudimo da izlazimo u susret čestim organizovanjem sastanaka sa rukovodstvom firmi – klijenata kao i da odgovaramo na sva pitanja i razrešavamo sve nedoumice.

Na trećem mestu je STRUČNOST zaposlenih. Konto Korporacija je preduzeće koje u radni odnos prima isključivo osoblje sa visokom stručnom spremom, a zaposleni imaju stalnu obavezu kontinuirane edukacije (redovno posećivanje seminara iI praćenje strune literature). Naša firma i njen osnivač je stalni član Komore i Saveza računovodja i revizora Srbije.

Na četvrtom mestu je INFORMISANOST. Kako je za nas važna kontinuirana edukacija u oblasti poreskih propisa i računovodstva, tako smatramo da i naši klijenti treba da budu informisani o svim promenama u ovoj oblasti, kao i svih novih odluka Vlade, koje se tiču pomoći preduzetnicima i preduzećima. Zbog toga, naše klijente redovno infomišemo.