Poresko savetovanje

konsultacije

Porezi su sve značajnije pitanje savremenog poslovanja u Srbiji. Sa jedne strane to je velika “šuma” popisa,  zbog koje mogu da se dese netačna i pogrešna tumačenja, a sa druge strane, postoji veliki broj poreskih podsticaja i ušteda. Naš tim daje adekvatne smernice za pravilno tumačenje Poreskih propisa čime se stiče uslov za uštede u poslovanju i svođenje rizika od pogrešne primene propisa na minimum.