Poslovno-pravne i advokatske usluge

Konto korporacija Vam pored računovodstvenih usluga nudi sve poslovno-pravne i advokatske usluga koje Vam mogu biti potrebne u cilju boljeg poslovanja. Na ovaj način, Konto korporacija postaje jedno mesto na kome možete dobiti sve usluge potrebne za podršku Vašem poslovanju, bez obzira na tip delatnosti. Naš advokatski i pravni tim sa puno iskustva vodi advokat Ljiljana Konstantinović.

Read More